Кариери

Квалифицираният, лоялен и мотивиран персонал е фактор, водещ до реализацията на основната цел на фирма "Слънчев бряг - Автотранспорт 2000" АД - предлагане на качествена и предпочитана транспортна услуга.

Работниците и служителите се наемат на работа след прецизен подбор, при високи изисквания относно финансовата и трудова дисциплина, преминават фирмено обучение.

Във фирмата са обезпечени изискаванията за здравословни и безопасни условия на труд, спазва се трудовото и осигурително законодателство.

Спецификата на дейността обуславя необходимостта от допълнителни работни места за летния сезон - основно водачи на автобуси и кондуктори.

За сезонните работници се осигурява безплатен транспорт или стая за почивка.

Фирма "Слънчев бряг - Автотранспорт 2000" АД се стреми към дълготрайна връзка със сезонните работници или с фирми със сродна дейност, чийто натоварване е по-слабо през летния период. Длъжностите са подходящи за лица, които могат да ползват продължителен отпуск за лятото или студенти и ученици.

 

Свободни работни места :

длъжност ШОФЬОР - 2 души
изисквания към длъжността: свидетелство за управление на МПС, категория Д, удостоверение за психологическа годност, неосъждани, технически грамотни, умения за боравене с документи и ценни образци, дисциплинирани, неупотребяващи алкохол и други упойващи вещества.

Кандидатствай за длъжност ШОФЬР

След разглеждане на Вашата кандидатура, ще се свържем с Вас, за да Ви съобщим резултата дали ще бъдете допуснат до интервю или не.

Одобрените кандидати за интервю следва да подготвят :

  1. Заявление за работа
  2. Автобиография
  3. Препоръка от последния работодател
  4. Трудови книжки
  5. Диплом за завършено образование
  6. Шофьорска книжка, удостоверение за психологическа годност - за кандидатите за водач на автобус
  7. Удостоверение от КАТ - за кандидатите за водач на автобус
  8. Актуална снимка
Изпратете ни сканираните документи от тук!

Одобрените за работа кандидати представят:

  1. Медицинско свидетелство
  2. Свидетелство за съдимост

За допълнителна информация - тел 0888 759152

Документите могат да се представят лично, по пощата на адрес: гр Несебър, кк Слънчев бряг, ПК 5  за фирма "Слънчев бряг - Автотранспорт 2000" АД  или на факс 0554 2 27 90
 
© 2022 Слънчев бряг - Автотранспорт 2000 АД
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.